Årets Båtklubbsmedlem 2020 inom Östra Vänerns BF

2021-02-09
Styrelsen för ÖVBF beslöt i september 2020 att instifta ett pris till medlem inom Förbundets medlemsklubbar som på ett förtjänstfullt sätt gjort insatser för sin klubb eller båtlivet i stort.
Styrelsen har fått tre nominerade personer från klubbarna. Samtliga dessa har på ett förtjänstfullt sätt gjort betydande insatser för såväl medlemmarnas bästa som för klubbens hela verksamhet.

2021-02-09 ÖVBFÅretsMedelm[2]