window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-154729391-1');

Årets Båtklubbsmedlem 2020 inom Östra Vänerns BF

2021-02-09
Styrelsen för ÖVBF beslöt i september 2020 att instifta ett pris till medlem inom Förbundets medlemsklubbar som på ett förtjänstfullt sätt gjort insatser för sin klubb eller båtlivet i stort.
Styrelsen har fått tre nominerade personer från klubbarna. Samtliga dessa har på ett förtjänstfullt sätt gjort betydande insatser för såväl medlemmarnas bästa som för klubbens hela verksamhet.

2021-02-09 ÖVBFÅretsMedelm[2]