Dokument

Ansökan Stora Båtklubbsdagen

I samband med Båtmässan i Göteborg arrangeras den 1:a februari 2019 även den Stora Båtklubbsdagen Väst. Dagen är ett viktigt evenemang för båtlivet och då i synnerhet för styrelser i våra båtklubbar. I år är dagen dessutom kompletterad med ett miljöpaket. Även om intresset för båtfrågorna är stort har det ändå varit svårt att få deltagare från klubbarna att anmäla sig. Detta då medlemmarna prioriterar besöket på mässan.

Våra båtförbund ser stor medlemsnytta i att öka deltagarantalet i Stora Båtmässan Väst. Vi skulle vilja, som ett försök att öka deltagarantalet på Stora Båtklubbsdagen Väst, se om ett ekonomiskt bidrag till max två deltagare per klubb skulle ge fler deltagare.

Bidraget skulle vara kopplat till ett deltagande i Stora Båtklubbsdagen Väst, men inte vara öronmärkt för hur deltagande klubbar använder detta. Vi menar att det är upp till varje klubb att välja om man vill bekosta hotellövernattning eller betala ut bidraget som resebidrag eller fördela ut detta till många fler klubbmedlemmars mässbiljetter.

Med detta erbjudande hoppas vi kunna öka intresset för att på klubbnivå både diskutera medverkan i båtdagen och kanske även stärka sammanhållningen i klubben genom att arrangera gemensamma besöksresor till mässan.

Om våra förbund efter utvärdering finner att insatsen blir uppskattad och medlemsnyttan uppfattas som tydlig, är det lättare att i kommande år budgetera för liknande insatser.