Från SBBF

Startdatum: 20/03/2022

Årsmöte

SBBF Årsmöte  . Årnäs Båtklubb    klubb värd.  Lokal meddelas i Kallelse
Kallelse tillsammans med föredragningslista och inkomna motioner skickas ut 18 Februari.
Motioner skall till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast 15 Januari
Kompletta handlingar till årsmötet skickas ut 5 Mars