ÖVBF:s årsmöte 20 mars 2021

Startdatum: 20/03/2021

Årsmötet för förbundet skall ske enbart Digitalt. Årsmötet sker 2021-03-20 kl 10-13.
För att ni skall ta del av handlingar så kommer dessa att skickas ut 2021-02-14.
För att delta på årsmötet krävs inga installationer av programvara i dator. Möjlighet finns att delta både på video och telefon länk. Mötet kommer att öppnas kl 9,15 för att alla skall kunna möjlighet att testa den tekniska biten.
Frågor och information gällande digitalt möte och uppkoppling kontakta Bo Christer Bofeldt 076-8133587 .

Viktigt datum inför mötet
15 Januari sista inlämningsdag för motioner.
-------
Nomineringar till styrelsen skall ske till Valberedningen
Ordförande i valberedningen Pecka Bestorp. e-post: bestorp-kinnekulle@live.se tel: 0510-544180 eller 070-5319504.