window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-154729391-1');

Arbetet i Göta älv är nu avslutat. Farleden är därmed öppen som vanligt igen.

2020-05-28
Det arbete som har pågått i farleden i Göta älv är nu avslutat. Farleden är därmed öppen som vanligt igen.
Projekt Hisingsbron har under våren slagit ner 60 pålar till den nya brons ledverk och dykdalber.
Arbetet har pågått sedan början av mars och under hela perioden har farleden under Götaälvbron varit stängd mellan klockan 10 och midnatt alla dagar.
Nu är arbetet avslutat och farleden är öppen igen. Det innebär att trafiken på älven kommer fram som vanligt.