Kontakt

Kontakt

Styrelsen för Skaraborgs Båtförbund jobbar för medlemsklubbarnas bästa!

 • Besök oss
  Du är alltid välkommen att besöka oss i styrelsen, kontakta den/de av oss som du vill träffa
 • Ring oss
  Ordf. Christer Bofeldt Tfn 076 813 35 87
  Sekr. Patrik Jarefjell  Tfn 070 6223933
 • Maila oss
  info@sbbf.se

Kontaktuppgifter till Skaraborgs Båtförbunds alla funktionärer.

 • Ordförande Christer Bofeldt
  Ansvarsområde: Myndighetskontakter, BAS-ansvarig, Information, kontakt SBU, Sammankallande Västkustgruppen.

  Tfn 076 813 35 87

  e-post

 • Vice ordförande Jan Fahlgren
  Ansvarsområde: Sjösäkerhet/Hamn.

  Tfn 073 085 21 04

  e-post

 • Sekreterare Patrik Jarefjell
  Ansvarsområde:

  Tfn 070 6223933

  e-post

 • Kassör Ronny  Olsson
  Ansvarsområde: Ekonomi

  Tfn 070 5249373

  e-post

 • Ledamot Tomas Andersson
  Ansvarsområde: Seglingsfrågor, Ungdom, Vätterns Vattenvårdsförbund.

  Tfn 070 0768533544

  e-post

 • Ledamot Ingemar Larsson
  Ansvarsområde: Miljö, Folkrörelsesarkivet, Vänerns Vattenvårdsförbund.

  Tfn 070 537 73 59

 • Representant Svenska Båtunionens Ungdomskommite

  Tfn 070 8869972

  e-post

 • Bengt-Erik Löfgren 

  Sammankallande Valberedningen /Nyhetsbrev

  Tfn 070 5511648

  e-post

 • Pekka Bestorp
  Ansvarsområde: Valberedning

  Tel: 070 525 26 31

  e-post

 • Karl- Axel Tervell
  Ansvarsområde: BAS-coach

  Tfn 070 377 59 31

  e-post

 • Per Edberg
  Ansvarsområde: BAS-coach

  Tfn 070 522 02 77

  e-post

 • Peter Palmertz
  Ansvarsområde: Coboats

  Värmlands Båtförbund
  Tel: 070 543 72 10

  e-post