Kontakt

Kontakt

Styrelsen för Skaraborgs Båtförbund jobbar för medlemsklubbarnas bästa!

 • Besök oss
  Du är alltid välkommen att besöka oss i styrelsen, kontakta den/de av oss som du vill träffa
 • Ring oss
  Ordf. Peter Rebscher Tfn 070 8328958
  Sekr. Patrik Jarefjäll  Tfn 070 6223933
 • Maila oss
  info@sbbf.se
 • ordf@sbbf.se
 • kassor@sbbf.se

Kontaktuppgifter till Skaraborgs Båtförbunds alla funktionärer.

 • Ordförande Peter Rebscher

  Ansvarsområde:

  Tfn 070 8328958

  e-post

 • Vice ordförande Björn Jakobsson
  Ansvarsområde: Miljö, Hamn.

  Tfn 073 8455835

  e-post

 • Sekreterare Patrik Jarefjäll
  Ansvarsområde: Utbildning, Miljö

  Tfn 070 6223933

  e-post

 • Kassör Ronny Olsson

  Ansvarsområde: Ekonomi

  Tfn

  e-post

 • Ledamot Vakant

  Tfn

  e-post

 • Ledamot Jan-Olof Magnusson

  Ansvarsområde: Juridik, Arbetsgruppen Trollhättekanal

  Tfn 070 9903435

  e-post

 • Ledamot Peter Nordlund
  Ansvarsområde: Försäkring, Hemsida

  Tfn 070 6391969

  e-post

 • Ledamot Vakant
  Ansvarsområde:

  Tfn

  e-post

 • Suppleant Per Jönsson

  Ansvarsområde: Representant Svenska Båtunionens Ungdomskommite 

  Tfn 070 8869972

  e-post

 •  

   

  Valberedningen

  Tfn

  e-post


 • Valberedning

  Tel:

  e-post

 • Karl- Axel Tervell
  Ansvarsområde: BAS-coach

  Tfn 070 377 59 31

  e-post

 • Per Edberg
  Ansvarsområde: BAS-coach

  Tfn 070 522 02 77

  e-post