Beskedet till båtägarna: Byt era motorer

2020-02-05
Mitt under båtmässan i Göteborg lanserar Transportstyrelsen en ny kampanj. Bland annat vill myndigheten att båtägare byter ut gamla tvåtaktsmotorer.
– Det handlar om att minska klimat- och miljöpåverkan från båtlivets motorer, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen.
Om kampanjen inte ger önskad effekt kan ett förbud mot motorerna komma att aktualiseras.

Kampanjen riktas mot båtägare och kallas Ett renare kölvatten. Transportstyrelsen fokuserar på tre områden. Det handlar om körsätt, val av bränsle och motorer.

– Det handlar inte om att vi vill förbjuda saker utan vi vill att båtägare ska tänka mer på att även de har en viss miljöpåverkan, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen.

Kan bli tal om förbud

Det finns i dag drygt 750 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige. Var tredje båtmotor i en fritidsbåt är 25 år eller äldre. De gamla tvåtaktsmotorerna håller ofta länge och kräver lite underhåll, menar Lina Petersson. Men för Transportstyrelsen är de gamla tvåtaktsmotorerna miljöbovar eftersom 30 procent av bränslet går oförbränt rätt ut i vattnet.

Kampanjen kommer att löpa under 2020 med information till båtägare. Därefter ska kampanjen utvärderas för att se vilken effekt det fått på till exempel användandet av tvåtaktsmotorer.

– Märker vi att vi inte får något gehör alls så kanske vi får se över om det behövs någon starkare åtgärd. Om man behöver ha en premie eller ett förbud till och med, säger Lina Petersson.

Transportstyrelsen och båtägare om tvåtaktsmotorerna i länken här.