Ordförande har ordet

2024-04-11
Ordföranden har ordet.

Med vårens snabba närmande vet jag att många båtägare redan är djupt engagerade i vårupprustningen av sina båtar. För oss inom förbundet signalerar detta den årliga höjdpunkten: vår Båtriksdag. I år hölls den 5-7 april i Örebro av Hjälmarens Båtförbund. Denna händelse, som cirkulerar runt olika platser i vårt land, är av största vikt för oss som utgör den Svenska Båtunionen, med sina 22 förbund spridda över hela Sverige.

Båtriksdagen fungerar som Unionens främsta beslutande organ. Deltagare från olika båtförbund har möjlighet att lägga fram motioner, vilket ger varje enskild medlem, inklusive er från er klubb, chansen att påverka vår verksamhet på en nationell nivå.

På vår hemsida beskrivs SBBF (Skaraborgs Båtförbund) som en ideell organisation inom SBU (Svenska Båtunionen) med målsättningen att främja båtlivet, skydda miljön och bevara skärgårdar och insjöar. Vi agerar som länken mellan medlemmar/klubbar och SBU och arbetar för att förbättra förhållandena för båtlivet i vårt område, samtidigt som vi företräder båtägarnas intressen gentemot olika myndigheter och organisationer.

Nyligen höll vårt förbund sitt årsmöte på Lundsbrunnskurort där vi fick se några förändringar i styrelsen. Styrelsen består nu av Björn Jacobsson, Patrik Jarefjäll, Peter Nordlund, Bengt-Erik Löfgren, Ronny Olsson samt Peter Rebcher, alla representanter från våra olika båtklubbar inom Skaraborgs Båtförbund.

Vi strävar efter att uppfylla era önskemål och arbeta för att främja det goda båtlivet. Vi behöver fler engagerade medlemmar inom SBBF, så om du känner att du vill bidra och vara med och påverka är du varmt välkommen att kontakta oss. Du behöver inget specifikt uppdrag utan bara viljan att engagera dig för att vara en del av vårt gemensamma mål.

I september planeras för ett förbundsmöte där alla våra medlemsklubbar kommer att inbjudas. Mer information om detta kommer att skickas ut senare. Tills dess önskar jag er alla en fantastisk båtsommar.

Med vänliga hälsningar,

Björn Jacobsson

Ordförande SBBF