Personlyft ett bra hjälpmedel

2022-10-16
Ett bra hjälpmedel i hamnen kan vara att ha en personlyft...

Kolla in filmerna hur Personlyft fungerar ett mycket bra hjälpmedel