Personnummer i BAS

2024-03-08
Varför fullständigt personnummer i bas

Bra förklaring finns att läsa om i Båtliv nr 1 2024 eller i E-tidningen Båtliv