window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-154729391-1');

Rapport från Vänerns Vattenvårdsförbunds Årsmöte

2020-04-09
Vänerns vattenvårdsförbunds årsmötet genomfördes den 31 mars i Mariestad och via Skype.

Årets möte blev annorlunda på grund av det aktuella läget kring coronaviruset, covid-19. Det var kortare och de flesta deltagaren var med på Skype. Totalt deltog 21 personer på årsmötet. Vi var fyra personer på plats i Mariestad och 17 personer vara med på Skype. Vi hade tekniken med oss och möte kunde genomföras på ett bra sätt. Efter års-mötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte med deltagare på plast i Mariestad och på Skype. På webben kan du ta del av den enda presentationen från dagen:
http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/sv/organisation/pages/arsmote.aspx/