SISTA chansen

2024-04-06
Erbjudandet upphör 2024-04-08

Erbjudandet från Göta kanal gäller fram tom 2024-04-08 

För femte säsongen i rad, erbjuds du som medlem i båtklubb tillhörande båtförbund ansluten till
Svenska Båtunionen, 25% rabatt för högsäsongen 2024. Bokningen skall göres mellan 2024-03-25-
Skaraborg Göta kanal 2024för att rabatten skall gälla. Bokning kan ej göras vare sig före eller e􀅌er.
Nytt för 2024 års säsong är att ditt båtförbund har en egen bokningssida och du måste boka genom
denna för att utnyttja erbjudandet.
Länk till bokning: https://www.gotakanal.se/skaraborg

Har du några frågor skall du i första hand kontakta din båtklubb

Din representant i Göta Kanals Arbetsgrupp
Bo Christer Bofeldt bo@worldrally.se Tel 076-8133587
—–
Efter att ha varit ett privat aktiebolag fram till 1978 är AB Göta kanalbolag idag ett helägt statligt
bolag. Än idag är det privilegiebrevet från 1810 som reglerar bolagets rättigheter och
skyldigheter. Till det kommer det statliga uppdraget att bevara och återställa det
kulturhistoriska byggnadsverket och att skapa förutsättningar för turism.
Nyttotrafiken som kanalen byggdes för har nu ersatts av turister i fritidsbåtar och passagerarbåtar.
Hela Göta kanalområdet har blivit ett av Sveriges största turistmål som årligen lockar cirka 3 miljoner
besökare från både Sverige och utlandet. Den historiska kanalen har gått från att vara en viktig
transportled till att vara en motor inom svensk besöksnäring, som skapar arbetstillfällen och
skatteintäkter långt utanför bolagets egen verksamhet.
De 58 000 indelta soldaterna har ersatts av 24 åretruntanställda medarbetare som har som sitt dagliga
arbete i att driva, underhålla och utveckla Göta kanal. Sluss- och brovakterna har ersatts av cirka 100
slussvärdar, som varje sommar ser till att fritids- och passagerarbåtar får en både säker och trevlig
färd genom Göta kanal. I sluss- och brovaktarstugorna bor privata hyresgäster, eller bedrivs
näringsverksamhet kopplad till besöksmålet Göta kanal.