window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-154729391-1');

Dokument

Elektrifiering av hamnen

Sandvikens båtklubb har ansökt om bidrag från SBU för att installera elström och belysning i hamnen.

2019-11-15-Sandvikensbatklubb-Ansokan-SBU.pdf