Sjösäkerhetseminarium

2021-04-29
SBU och Skaraborgs Båtförbund inbjuder till digitalt Sjösäkerhetseminarium . OBS anmälan senast 2 maj

Klicka på länken för program och anmälan

Inbjudan Sjösäker.