Valberedningsmöte SBBF

Startdatum: 12/12/2023

Anmäler till Valberedningsmötet

Valberedningsmöte

Som jag hoppas att ni vet fick styrelsen i uppdrag att fixa en valberedning då årsmötet inte klarade detta i våras. Frågan var tänkt att diskuteras i september då styrelsen kallade till ett förbundsmöte men tyvärr var anmälningarna väldigt få.

Vi gör nu ett nytt försök och kallar till ett möte där enda frågan är valberedning. Mötet kommer att hållas digitalt och länk till mötet skickas några dagar innan.

Vi önskar att ni i klubbarna till detta möte har förslag på personer som sedan kan väljas på mötet. Som minst bör vi få ihop två ledamöter till valberedningen.

Mötet kommer att hållas tisdag den 12 december kl.19.00.

Anmälan om deltagande görs till info@sbbf.se senast den 12 november. Anmälan måste innehålla namn, klubb och epost.