Styrelse & Funktionärer 2020

Styrelsen för Skaraborgs Båtförbund

Styrelsen för Skaraborgs Båtförbund år 2023

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar under rubriken ”kontakt”

Revisorer:

Valberedning: